Stress

Stress is een algemeen begrip. Een beetje stress kan geen kwaad, het kan je zelfs alert en scherp houden. Het begrip stress drukt uit dat we op de een of andere manier voortdurend met de noodzaak geconfronteerd worden om ons aan te passen aan alle verschillende spanningen die we in ons leven ervaren.

In wezen betekent dit aanpassen aan verandering. Als we kunnen leren de verandering te integreren in ons leven en niet als een bedreiging voor ons welzijn te zien, kunnen we stress doeltreffend aanpakken.

Stress doet zich op verschillende niveaus voor, waaronder het fysiologische niveau, het psychische niveau en het sociale niveau. Al deze niveaus staan met elkaar in verbinding en hebben een wisselwerking.

Al deze interacties beïnvloeden je eigenlijke staat van je lichaam en geest. Ze zijn ook van invloed op de opties die je hebt om stresssituaties onder ogen te zien en ermee om te gaan. Wanneer we niet in balans zijn en de draaglast groter is dan de draagkracht bestaat de kans dat er vroeg of laat problemen ontstaan, zoals bijvoorbeeld: problemen met slapen, prikkelbaarheid, spanningshoofdpijn, moeheid etc.